welcome

మా తెలుగు తల్లి కి మల్లె పూదండ, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు, కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి, గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను, బంగారు పంటలేపండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి, అమరావతి నగరి అపురూప శిల్పాలు, త్యాగయ్య గొంతులో తారాడునాదాలు, తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు, నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచియుండేదాక, రుద్రమ్మ భుజశక్తి, మల్లమ్మ పతిభక్తి, తిమ్మరుసు ధీయుక్తి, కృష్ణరాయలకీర్తి, మా చెవుల రింగుమని మారుమ్రోగేదాక, నీ పాటలే పాడుతాం, నీ ఆటలేఆడుతా, జై తెలుగుతల్లీ జై తెలుగుతల్లీ-శంకరంబాడి సుందరాచార్య

google

Tuesday, July 26, 2011

సీత నవ్వు

 
 సీత నవ్వు
 =====
"వామాంకస్థిత జానకీ పరిలసత్ కోదండ దండాంకరే" అన్న శ్లోకం, భద్రాద్రి రామున్ని సీతా సమేతంగా సౌమిత్రి యుక్తంగా కోదండ ధారిగా మనస్సులో నిలుపుతుంది.
అంతే అందంగా, అంతకంటే అదనంగా, ఆంజనేయసహితంగా, తెలుగులో శ్రీనమశ్శివాయగారి వెంకట నరసింహులు గారి ఈ పద్యం ఆకట్టుకుంది.
--------------------------------------------
"తమ్ముడు లక్ష్మణుండు పెదతమ్ముడు యా భరతుండు చేరి వి
  ల్లమ్ములు దాల్చి నిల్వ చరణంబులనంటియు నాంజనేయుడా
 నమ్మిన బంటు కొల్వ విభవమ్మున బంగరు గద్దె మీద సీ
 తమ్మ సమేతుడౌ దశరథాత్మజు శ్రీరఘురాము గొల్చెదన్"
--------------------------------------------
 శ్రీరామనవమి సందర్భంగా వ్రాసిన ఒక పద్యం

సీ.
 నవ్వగాను తరులు పువ్వులై వికసించె
 విరుల నవ్వులుజిమ్మె పరిమళాలు
 గిరులన్ని నవ్వంగ ఝరులు పరుగులెత్తె
 నాట్యమాడె యలలు నదులు నవ్వ
 మంద్రంగ నవ్వుచు మలయమారుతమేగె
 కోకిల నవ్వుచు కూయగాను
 పుడమియే నవ్వంగ పులకించె ప్రకృతి
 నింగి నవ్వినపుడు నీల కాంతి

 ఆ.
 రాము చేత విల్లు రయముగ విరుగంగ
 పుడమి బెదిరి కొంత కడలి తొణక
 చిర్నగవుల తోడ సీతరాముని జేర
 సీత నవ్వుకెల్ల సృష్టి నవ్వె!
 ===========
విధేయుడు
 -శ్రీనివాస్

No comments: