welcome

మా తెలుగు తల్లి కి మల్లె పూదండ, మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ, మా కన్నతల్లికి మంగళారతులు, కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి, గలగలా గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిరబిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను, బంగారు పంటలేపండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి, అమరావతి నగరి అపురూప శిల్పాలు, త్యాగయ్య గొంతులో తారాడునాదాలు, తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు, నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచియుండేదాక, రుద్రమ్మ భుజశక్తి, మల్లమ్మ పతిభక్తి, తిమ్మరుసు ధీయుక్తి, కృష్ణరాయలకీర్తి, మా చెవుల రింగుమని మారుమ్రోగేదాక, నీ పాటలే పాడుతాం, నీ ఆటలేఆడుతా, జై తెలుగుతల్లీ జై తెలుగుతల్లీ-శంకరంబాడి సుందరాచార్య

google

Thursday, December 23, 2010

సంస్కారమను జందెమును దాల్చు మనుజులెల్లరు విప్రులీ మహిని నిజము

 



భక్తిభావమ్ము పెంపారు బహుళగతులా

ఆత్మచింతన అద్దానికానవాలు

నీచమైనట్టి వృత్తిని పూనికూడా

నమ్మికొలిచిన ఇత్తును మోక్షమ్ము నిజము




శాస్త్రమ్ములెల్లను చదివిన లెస్సయా

మనసువెన్నెలగాగ మసలవలయు

నుదుట విబూదినలదిన పసందౌనా

మదిలోన దయనెంతొ దలచవలయు

తావలమ్ములచేత తడవిన పనియౌనా

చేజాచి దానమ్ము చేయవలయు

సత్యమును గొలిచి ధర్మమ్ము సంతరించి

స్వార్ధమునుచంపి త్యాగభావమ్ము పెంచి

ఈ విధి సంస్కారమను జందెమును దాల్చు


మనుజులెల్లరు విప్రులీ మహిని నిజము

---రఘురామయ్య పద్యాలు,చింతామణి.

No comments: